Rodo to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych.
Nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2018 r.


W sprawie RODO nie musisz się z nami kontaktować wystarczy, że zapoznasz się z poniższą informacją.


1. Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?


Administratorem przez Ciebie przekazanych danych jest MS Produkt Maciej Stawski z siedzibą w Gliwicach.
44-100 Gliwice Ul. Juliusza Kossaka 25/3, operator internetowej platformy sklepowej dostępnej pod adresem
www.metalowysklep.com
( dalej „My” ). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób
bezpieczny, zgodny z umową oraz z obowiązującymi przepisami.


Możesz się z nami kontaktować na adres e-mailowy

- kontakt@metalowysklep.com lub numer telefonu komórkowego

- lub numer telefonu komórkowego 574 008 130


2. Skąd zbieramy dane osobowe?


- Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania Twojego zamówienia na naszym metalowym sklepie internetowym.


- Zbieramy je zarówno podczas tworzonego przez nas wydarzenia, obsługi mediów społecznościowych lub
z rejestrów publicznych


- Od innych administratorów danych przetwarzających Twoje dane we własnym imieniu, jak spisy abonentów lub
podmioty prowadzące działalność płatniczą.


3. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe uzyskane przy rejestracji, zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania wykorzystujemy
w następujących celach:


- Wsparcia obsługi w tych zachowania kontaktu z Tobą tj. przedstawienia ofert handlowych, promocji i informacji
o innych akcjach prowadzonych przez nas, a także w celu odpowiedzi na każde Twoje pytanie za pomocą formularza
kontaktowego na naszym sklepie.


W przypadku skorzystania z tej opcji, wprowadzone i przesłane dane zostaną przez nas zapisane.


Powyższe obejmuje imię i nazwisko, adres e-mailowy, nazwę firmy, numery telefonów. Opcjonalnie zapytanie.
W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również dane typu: adres IP, date i godzina zapytania.
Podstawa prawna art.6 ust 1b RODO
( Wykonanie umowy )


- Realizacji procesu zakupowego tj. zakładania i zarządzania Twoim kontem, przyjmowania zamówień, przygotowania
towaru do wysyłki, monitorowania Twojej aktywności na naszym internetowym sklepie.
Podstawa prawna art. 6 ust 1f RODO ( Nasz prawnie uzasadniony interes )


- Marketingu bezpośredniego np. przekazywania Tobie komunikatów marketingowych dotyczących produktów,
do których zapewniamy dostęp jako dystrybutor, do przedstawienia Tobie informacji o nowych produktach dostępnych
za naszym pośrednictwem. Podstawa prawna art. 6 ust 1f RODO ( Nasz prawnie uzasadniony interes )


- Organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których możesz wziąć udział.
Dla wypełnienia tych celów wykorzystujemy dane firmowe: Nazwa, adres, NIP, REGON, adres strony internetowej,
forma prawna i rok założenia. Dane kontaktowe: Imię i nazwisko kierownika lub osoby upoważnionej, adresy e-mailowe,
adres do korespondencji, numery telefonów komórkowych i stacjonarnych, dane transakcyjne.
Podstawa prawna art. 6 ust 1f RODO
( Nasz prawnie uzasadniony interes )


- Wykrywania nadużyć i zapobiegania im. W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego wyłącznie do celów
informacyjnych, tj. gdy nie rejestrujesz się ani nie przekazujesz Nam informacji, gromadzimy wówczas wyłącznie te dane
osobowe które wysyła Twoja przeglądarka na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę internetową, wówczas
gromadzimy dane, które są nam niezbędne ze względów technicznych, obyś mógł oglądać naszą stronę internetową,
oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa takie jak: adres IP, data i godzina zapytania, różnica stref czasowych
UTC, treść zapytania, status dostępu/ status kody http, każda przesłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi
zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.