Kołek EJOT SDF S 10V

Nowoczesny kołek rozporowy posiadający aprobatę ETA jak i deklarację środowiskową EPD. O jakości świadczyć może fakt, że do ich produkcji nie używa się materiałów z odzysku co pozwala utrzymać stałą jakość produkcji. Kołek jest odporny na ogień, a odporność tą wyrażamy klasą A1

Dane wytrzymałościowe i aprobaty do wglądu na stronie producenta.

Mocny kołek rozporowy trzymający w płytkich otworach montażowych

Aktywne filtry